Nickerie ook tegen gendergerelateerd geweld

Het wapperen van de Orange Day vlag gebeurt niet alleen in Paramaribo, maar ook in het district Nickerie. Hiermee wil het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) Nickerie samen met het Gender Platform Nickerie (GPN) aandacht vragen voor het vraagstuk gendergerelateerd geweld. Als kick-off voor de inluiding van de “Sixteen Days of Activism Against Gender-based Violence” campagne, is de vlag gehesen bij het BGA Nickerie. De vlag zal vervolgens elke dag, in de periode van de ‘Sixteen Days of Activism Against Gender-based Violence’, door een lid van het platform gehesen worden op een andere locatie in het rijstdistrict.


De ‘Sixteen Days of Activism Against Gender-based Violence’ is een wereldwijde jaarlijks terugkerend campagne van de Women’s Global Institute die wordt ondersteund door de United Nations (UN). Het door de UN gekozen thema voor 2019 is “Orange the World: Generation Equality Stands against Rape!”. De campagne startte op 25 november, Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en eindigt op 10 december, Internationale Mensenrechten dag. Deze data zijn gekozen om te benadrukken dat gender gebaseerd geweld een schending is van mensenrechten.

Het platform heeft aangegeven dat ook in Nickerie huiselijk geweld dringende aandacht behoeft. Zo blijkt uit data van de Dienst Criminele Informatie Verzorging (DCIV) van het Korps Politie Suriname dat er in 2016 143 gevallen van huiselijk geweld in het district Nickerie zijn gerapporteerd, waarvan 109 slachtoffers vrouwen waren.

Het BGA Nickerie buigt zich samen met het GPN over huiselijk geweld en andere gender vraagstukken voor het district Nickerie. In het platform zitten 28 overheid, 16 niet-overheid instanties en individuen van Nickerie. Met deze activiteit hopen zij de gemeenschap op verschillende plekken bewust te maken over gender-gerelateerd geweld.

De vlag wapperde op het terrein van het BGA Nickerie en het Centraal Bureau voor Burgerzaken Nickerie. Deze was te bezichtigen bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en bij de Technische Dienst van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc). De vlag wapperde ook bij het districtscommissariaat Nickerie waar ook de dependance van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) is gevestigd. De vlag achtereenvolgens was te zien op het marktterrein, kindertehuis Gaytrie en de Regionale Gezondheidsdienst afdeling Van Pettenpolder.