Standaard formulier Huiselijk Geweld

De voorzitter van de Nationale Raad Huiselijk Geweld en Advocaat-Generaal, Carmen Lie Kwie Sjoe-Rasam, gaf vanuit de twee hoedanigheden aanvullingen en antwoorden op vragen.

Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) heeft een standaardformulier Huiselijk Geweld ontwikkeld, welke gepresenteerd is aan minister Stuart Getrouw en zijn staf. De registratie van gevallen van huiselijk geweld door middel van dit formulier moet de toegang tot informatie van slachtoffers vergemakkelijken en de vervolging van daders verbeteren.

Women’s Right Center heeft in opdracht van het ministerie samen met andere Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s), de United Nations Population Fund (UNFPA) en de Nationale Raad Huiselijk Geweld dit registratieformulier ontwikkeld.

Eerder dit jaar is er een pilotfase uitgevoerd, waarbij medewerkers van diverse afdelingen van het ministerie, het Korps Politie Suriname (KPS) en NGO’s zijn getraind in het invullen van het formulier.

De presentatie werd dinsdag door Carla Bakboord, antropoloog en genderdeskundige van het Women’s Right Center verzorgd. Daarbij is naar voren gebracht de totstandkoming van dit standaardformulier, de deelnemers bij de pilotfase, de conclusies en aanbevelingen na de pilotfase.

De voorzitter van de Nationale Raad Huiselijk Geweld en Advocaat-Generaal, Carmen Lie Kwie Sjoe-Rasam, gaf vanuit de twee hoedanigheden aanvullingen en antwoorden op vragen tezamen met Bakboord. Judith Brielle, de vertegenwoordiger van UNFPA in Suriname, is ingegaan op de manier van faciliteren om de obstakels of barrières weg te werken.

Een belangrijk aspect die zij verder aanhaalde is dat het streven van de organisatie is om te komen tot een goede database. Dit databasesysteem zal ervoor zorgen dat men kan nagaan als de dader eens slachtoffer is geweest.

Na de presentatie heeft de minister het uitvoeringsbesluit bevestigd. Hij gaf tot slot aan dat JusPol ervoor zal gaan om het KPS op dit gebied sterk te maken of te upgraden om samen met de partners een gezondere samenwerking te hebben met de Nationale Raad Huiselijk Geweld.

De bewindsman, zijn staf en de voorzitter van de Nationale Raad Huiselijk Geweld kregen uit handen van de vertegenwoordiger van UNFPA het plan van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties.

In januari 2019 zal er landelijk aanvang gemaakt worden met het gebruik van het formulier. Ook in deze fase zullen alle doelgroepen die te maken hebben met huiselijk geweld getraind worden en de samenleving zal hieromtrent worden bewust gemaakt. Het project is door het UNFPA gefinancierd.