Meldt huiselijk geweld, no tan tiri

Mek a stop!

 

Huiselijk geweld is abnormaal gedrag.

Elke vorm van lichamelijk, seksueel, psychisch of financieel geweld, dat wordt gepleegd door een persoon tegen een partner, kind, ouder, lid van het gezin of behoeftige, ongeacht waar het geweld plaatsvindt (in huis of elders).

Een “partner” binnen de Wet Huiselijk Geweld is:

• Een echtgenoot of echtgenote

• Een concubant of concubine ( samenwonend)

• Een persoon die een liefdesrelatie heeft met de dader.

Ook een gewezen echtgenoot of echtgenote, een gewezen concubant of concubine of een gewezen vriend of vriendin met wie de dader een intieme relatie had vallen binnen de Wet Huiselijk Geweld.

 

Voorbeelden van huiselijk geweld zijn alle vormen van geweld, zoals onder andere: Partnergeweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, ouder(en)mishandeling, enz.

 

Signalen van een slachtoffer van huiselijk geweld

Het slachtoffer kan zich als volgt gedragen:

Onderdanig / slaafs naar de partner;
Is vaak zichtbaar bang voor de partner;
Heeft nauwelijks contact met anderen, zelfs niet met de familie;
Heeft moeite met oogcontact;
Schrikt snel;
Heeft regelmatig blauwe plekken, kneuzingen en botbreuken;
Gaat onder begeleiding van de partner over straat;
Doet niets zonder eerst toestemming te vragen;
Zal vaak zeggen: “Ik mag van mijn partner niet…”

Als u merkt of weet dat bij een persoon een of meer zaken zoals hierboven beschreven aanwezig zijn, is het zeer goed mogelijk dat die persoon slachtoffer is van een vorm van huiselijk geweld.

 

 

Signalen van de pleger van huiselijk geweld

Iemand die huiselijk geweld pleegt, gedraagt zich vaak zo.

Hij of zij:

Is snel jaloers;
Is agressief en dan weer heel lief, afwisselend;
Behandelt de ander als zijn of haar bezit;
Maakt thuis dingen kapot;
Belooft steeds dat het niet meer gebeurt;
Wil altijd weten waar de ander is en wat hij of zij doet.

Als u merkt of weet dat bij een persoon een of meer zaken zoals hierboven beschreven aanwezig zijn, is het zeer goed mogelijk dat die persoon een pleger is van een vorm van huiselijk geweld.

Meldt huiselijk geweld, no tan tiri