Mr. Carmen Lie Kwie Sjoe – Rasam Advocaat – Generaal

Mr. Carmen Lie Kwie Sjoe – Rasam voorzitter van de Raad Huiselijk Geweld   geïnstalleerd als Advocaat – Generaal

 

Het Hof van Justitie (HvJ), de hoogste rechterlijke instantie in Suriname is twee leden en twee advocaten-generaal rijker geworden. De twee rechters, Robert Praag en Georgine de Miranda, zijn op vrijdag 26 oktober geïnstalleerd tot leden van het Hof van Justitie en Carmen Lie Kwie Sjoe – Rasam en Garcia Ramcharan-Paragsingh tot Advocaten – Generaal.

De installatie heeft plaatsgevonden tijdens een Buitengewone Openbare zitting van het Hof van Justitie in aanwezigheid van collega’s, familie, kennissen en anderen genodigden. De waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, heeft in zijn toespraak aangegeven dat deze vier geïnstalleerden van de Rechterlijke Macht een redelijk lange staat van dienst achter de rug hebben. Beide rechters hebben in verschillende hoedanigheden binnen de Rechterlijke Macht als buiten het Hof hun krachten gegeven. Miranda heeft gewerkt op verschillende civiele rollen met name de echtscheidings- en burgerlijke standsrol.

Verder heeft zij gewerkt als rechter in het ambtenarengerecht en de kamer voor brieven van wettiging en raadkamerprocedures van het HvJ in strafzaken en in hoger beroep strafkamers. Praag heeft zijn loopbaan als wetenschapper en docent ingeruild voor een voltijdse betrekking bij het Hof van Justitie. Als voltijdse lid-plaatsvervanger van het Hof heeft Praag de rol vervuld als echtscheidings- en aanbiedingsrechter, strafrechter, hoger beroepsrechter in civiele- en strafkamers en raadkamerrechter, deurwaarders- en advocaten rolrechter bij het Hof.

De hof – president benadrukte dat de twee leden die geïnstalleerd zijn als advocaat –generaal, beide als vervolgingsambtenaren succesvol zijn geweest in hun werk en ruime ervaring hebben om tot deze functie toe te treden. Zij hebben de hele parketorganisatie vanaf de laagste rang tot een van de hoogste rangen in samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM) doorlopen.

De Procureur-Generaal Roy Baidjnath Panday, markeert vrijdag 26 oktober 2018 als een belangrijke dag voor de samenleving in het bijzonder het Hof van Justitie. Hij gaf verder aan dat de preventie van strafbare feiten nog niet is wat het moet zijn. Het OM is al bezig gesprekken te voeren met het Korps Politie Suriname om de preventie en veiligheid uit te bouwen.

De PG haalde verder de tekortkoming van human capaciteit aan waarmee het OM te kampen heeft. Hij kijkt daarom uit naar de kandidaten van de huidige VIO-opleiding. Bij succesvolle afronding kunnen deze worden voorgedragen voor de benoeming tot vervolgingsambtenaar. Ook de deken van de Advocaten feliciteerde de samenleving in het bijzonder het Hof met de nieuwe aanwinsten. Na afloop van de toespraken mochten de nieuwbakken leden van het Hof van Justitie en de Advocaten- Generaal de felicitaties in ontvangst nemen.