Eerste aanpak:

Deze specifieke wet biedt de mogelijkheid om direct in te spelen op de bescherming van het slachtoffer tegen het geweld.

De Procedure

  • De Rechter geeft rechtsingang en bepaalt de dag van behandeling binnen 7 dagen na indiening van het verzoekschrift.
  • Op zo een raadkamerzitting krijgt de verzoeker de gelegenheid om haar verzoek toe te lichten en de gedaagde krijgt de gelegenheid om daarop te reageren.
  • De Rechter zal vervolgens beoordelen of aan de gedaagde een of meer verbods-of gebodsbepalingen worden opgelegd.
  • De staat draagt er zorg voor dat het wordt betekend aan de gedaagde, de verzoeker en de politie van het ressort van gedaagde en verzoeker.
  • Overtreding van een beschermingsbevel is een strafbaar feit.( art 17 van de Wet bestrijding HG). Dus degene tegen wie een bevel is uitgevaardigd en aan wie dat bevel is betekend, en die in strijd handelt met de door de rechter opgelegde verbods- en gebodsbepalingen maakt zich schuldig aan een strafbaar feit.

Op de eerste overtreding staat een gevangenisstraf van 4 jaar, op de tweede 6 jaar en op de derde 8 jaar.