Verzoek beschermingsbevel huiselijk geweld significant gestegen

Een verzoek voor beschermingsbevel in gevallen van huiselijk geweld is significant gestegen van zes naar 30 tot 35 per maand, zegt de voorzitter van de Raad Huiselijk Geweld, Mr. Carmen Rasam.

Het recht op een beschermingsbevel is opgenomen in de Wet bestrijding huiselijk geweld. De rechter vaardigt zo een bevel uit, indien er sprake is van huiselijk geweld.

Mr. Rasam merkt op dat meer vrouwen bewuster zijn van de mogelijkheden die aanwezig zijn wanneer ze slachtoffer worden van huiselijk geweld. De bewustwording over huiselijk geweld is door de jaren heen beter geworden, waardoor ook meer gevallen gemeld worden. Desalniettemin doen zich nog gevallen van huiselijk geweld zich altijd voor.

Mr. Rasam zegt dat op beleidsniveau nog veel gedaan moet worden. Onlangs heeft ze twee werkplandocumenten overhandigd aan minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie (Juspol). De documenten behelzen acties en voorstellen over meldpunten die opgezet moeten worden volgens wetten die geïdentificeerd zijn. Rasam geeft aan dat in het beleidsplan de nodige strategieën en aandachtspunten zijn verwerkt en dat het een kwestie is van uitvoering.

Voor slachtoffers van huiselijk geweld is er nog altijd een opvanghuis op een adres dat geheim wordt gehouden. De slachtoffers worden voor een korte tijd opgevangen, begeleid en weerbaar gemaakt om terug te gaan in de samenleving. Naast de slachtoffers worden ook de daders van huiselijk geweld begeleid, want de wet maakt dat mogelijk.

Mr. Rasam betreurt het dat er gevallen van huiselijk geweld zijn, waarbij de slachtoffers om het leven zijn gebracht. Het gaat in de meeste gevallen om diepliggende oorzaken en het behoeft een integrale aanpak om gevallen als deze te voorkomen. Ze haalt ook aan dat men niet kan zien in het psyche van de dader. In de meeste gevallen kent men de dader als een rustige persoon en dat men het niet had verwacht. Dat was zo in het laatste geval.

Zij legt uit dat het vaak gaat om een opeenhoping van zaken en dat de daders zich niet verbaal kunnen uiten en zo een vuurwapen pakken met het nalatige gevolg. Ze blijft erbij dat één geval al teveel is.