Diverse theorieën bij verklaren geweld tegen vrouwen

 

 

Op 25 november 2013 werd door UNWOMEN de “Orange Day” campagne in het leven geroepen, om op elke 25ste van de maand extra aandacht te vragen voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen. “En dat is niet zomaar. Wereldwijd zien we dat één op de drie vrouwen ooit in haar leven slachtoffer wordt van geweld en blootgesteld is aan verschillende vormen van geweld – fysiek, seksueel, psychologisch en economisch, zowel binnen als buiten huis met onder anderen het gevolg dat heel wat ontwikkelingskansen voor vrouwen en meisjes ontnomen worden”. Dit zegt onderhoofd Shiefania Jahangier van het Bureau Genderaangelegenheden(BGA).

Volgens Jahangier zijn er diverse theorieën ontwikkeld om het geweld te verklaren. Eén daarvan de ‘feministische politieke gendertheorie’ heeft geweld tegen vrouwen onder andere verklaard vanuit de ongelijke machtsverhouding tussen man en vrouw. Deze ongelijke machtsverhouding vinden hun oorsprong in de traditionele verwachtingen, associaties, rollen, normen en waarden die de samenleving koppelt aan het man zijn en vrouw zijn, welke doorgaans vrouwen in een ondergeschikte positie manoeuvreren. Doordat deze verwachtingen, associaties aan verandering onderhevig zijn, kunnen er verschillen ontstaan in de verwachtingen die spanningen kunnen veroorzaken tussen mannen en vrouwen welke tot geweld kunnen leiden. Helaas moet gesteld worden dat de traditionele opvattingen heden ten dage ook nog in onze samenleving bestaan.

Volgens het Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2018 zijn er zowel mannen (15.2% van de 2828 geïnterviewden) als vrouwen (11.7% van de 7000 geïnterviewden) in onze samenleving, die de opvatting hebben dat de vrouw gedisciplineerd moet worden als ze: uitgaat zonder het aan de man te vertellen, de kinderen verwaarloost’ ruzie met de man maakt’ seks met de man weigert en of het voedsel aanbrandt. Deze groep vindt het dus gerechtvaardigd dat de vrouw mishandeld wordt als zij niet voldoet aan bepaalde verwachtingen die de samenleving heeft van de vrouw. “Werk aan de winkel voor ons allen om de bewustwording over het belang van gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen, jongens en meisjes alsook over gedeelde verantwoordelijkheid tussen partners (verder) op gang te brengen in de samenleving. Dit zal resulteren in gelijke kansen voor en deelname van jongens en meisjes, mannen en vrouwen in het openbaar leven alsook een veilige huiselijke sfeer welke de basis is voor verdere ontwikkeling van het individu”, zegt het onder hoofd.

Om terug te komen op Orange Day, de kleur oranje is dan ook gekozen vanwege haar heldere kleur om te benadrukken dat vrouwen en meisjes ook recht hebben op een ‘heldere’ toekomst, een toekomst vrij van geweld. Laten wij met zijn allen strijden tegen het geweld dat gepleegd wordt tegen vrouwen en meisjes en deze niet langer tolereren. Een geweldvrije samenleving is een gezonde samenleving!

Ter nagedachtenis: Rudolf Morgenstond, één van de strijders voor het tegengaan van huiselijk geweld is ons komen te ontvallen eerder dit jaar. Onze dank gaat nogmaals uit naar hem en zijn organisatie Stichting Rasta Makandra Suriname, voor de inspanningen die gepleegd zijn om huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Het Bureau Gender Aangelegenheden vraagt hierbij de Stg. Rasta Makandra Suriname om zijn werk voort te zetten.