De rol van de man in het voorkomen van huiselijk geweld

Bron: Ministerie van Justitie en Politie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken met name het Bureau Gender Aangelegenheden, 25 augustus 2019. Dit artikel is geschreven in het kader van Orange Day.

 

Wanneer er gesproken wordt over gender is het bij velen nog niet duidelijk dat het onder andere gaat om hoe mannen en vrouwen zich tot elkaar verhouden. Een van de oorzaken van huiselijk geweld tegen vrouwen is de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen. Voor het benaderen van dit vraagstuk is het dus van belang dat niet alleen de vrouw, maar ook de man wordt betrokken. Het in grotere mate betrekken van mannen in de strijd om huiselijk geweld tegen de vrouw te elimineren of tegen te gaan, zal moeten bijdragen of resulteren dat mannen deel worden van de oplossing wanneer ze zich hiervan bewust worden en zijn.

Uit statistieken en andere data blijkt dat er veel vrouwelijke slachtoffers zijn (zie tabel) en dit is zorgwekkend. Het is belangrijk om mannen te betrekken bij de bestrijding van huiselijk geweld tegen vrouwen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren;

De mannen te betrekken om een bijdrage te leveren bij het uitvoeren van bewustwordingscampagnes. De campagnes kunnen boodschappen zijn over beheersing van driften die kunnen leiden tot geweld waaronder seksueel geweld.
De mannen bewegen om een commitment te laten sluiten. Dit is mogelijk om mannen te bewegen om zich te committeren en activiteiten te ontplooien in onder meer hun werkomgeving, buurt en vriendenkring. Denk maar aan de HeForShe campagnes.
De journalisten te trainen om hun reclamespotjes aan te passen door mannen te projecteren als zorgende (zorgzame) vaders als rolmodel. En ook spotjes die aangeven om geweldloos met eenieder om te gaan.

Organisaties waar voornamelijk mannen zijn aangesloten kunnen ook een bijdrage leveren door onder andere praatgroepen te organiseren. De mannen kunnen discussies voeren over hun eigen gedragingen en handelen. Vooral mannen die nogal “aanrakerig” van aard zijn of “losse handen” hebben, zullen baat hebben bij deze discussies en met de hoop dat deze discussies het bewustzijn zal aanwakkeren dat ze over de scheef gaan en een ander gedrag aan de dag zullen moeten leggen. Dit kan door ze de gelegenheid en de ruimte te geven zich uit te spreken over hun eigen handelen (en gevoelens) en dat ze beseffen dat ze verkeerd zijn.

Aantallen slachtoffers van Huiselijk Geweld (type geweld en geslacht). 2010 – 2016

Type Geweld Totaal Totaal %%
Jaar fysiek Sexueel Psychisch Vrouw
M V M V M V M V M+V
2010 97 211 1 39 204 492 302 742 1,044 71.0
2011 60 190 2 52 106 655 168 897 1,065 84.0
2012 40 286 1 50 70 684 111 1,020 1,131 90.0
2013 48 297 3 55 85 590 136 1,016 1,152 88.0
2014 88 385 7 97 148 742 243 1,230 1,473 84.0
2015 94 312 7 75 139 542 240 929 1,169 79.0
2016 63 205 7 83 126 329 272 617 889 69.0

Bron: Ministerie van Justitie en Politie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken met name het Bureau Gender Aangelegenheden, 25 augustus 2019. Dit artikel is geschreven in het kader van Orange Day.