DB wil mispercepties huiselijk geweld wegwerken

In de pers – berichten gepubliceerd door externe nieuwsbronnen

Bron: NII

 

“Er is heel weinig informatie over geweld tegen vrouwen en een van de obstakels die geconstateerd is in het onderzoek, is het tekort aan data. Daarom weten we heel weinig over dit onderwerp,” zegt Mariko Russell, vertegenwoordiger van de Inter-American Development Bank (IDB), tijdens de lancering en presentie van het eerste onderzoek naar de gezondheid van vrouwen in Suriname dat in 2018 is uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek werden in de Ballroom van Hotel Torarica gepresenteerd.

 

Het onderzoek is door de IDB, in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol) en de commissie Huiselijk Geweld gedaan. Russel gaf aan dat door het gebrek aan data de misperceptie over de reikwijdte en de serieusheid van het probleem is ontstaan. De IDB wil met dit onderzoek in diverse landen in de regio komen tot een regionale visie op dit vlak. Uit het onderzoek blijkt dat mensen huiselijk geweld als een normaal voorkomend probleem beschouwen en dat het niets met hen te maken heeft.

Drie op de tien vrouwen worden fysiek en seksueel door hun partners in intieme sfeer mishandeld en zes op de tien vrouwen die slachtoffers zijn, zoeken geen hulp. Vrouwen praten eerder met hun moeder hierover, dan dat ze het aan anderen vertellen of aankloppen bij instanties. “Er moet verandering komen in deze sociale mispercepties. Met deze stap bieden wij alvast een handreiking aan de overheid, ngo’s en andere stakeholders om na te denken over betere antwoorden en beleid gericht op de uitbanning van huiselijk geweld,” zegt de IDB-vertegenwoordiger.

Patrick Campagne, waarnemend onderdirecteur Rechtsaangelegenheden van Juspol, die namens minister Getrouw sprak, zegt dat het ministerie heel blij is met dit onderzoek. Juspol heeft hiermee meer informatie gekregen, met betrekking tot geweld tegen vrouwen en meisjes en hun gezondheidssituaties. “Wij kunnen hierdoor het beleid beter gaan formuleren en waar nodig bijstellen en uitvoeren,” zei Campagne.

Hij gaf verder aan dat als hoofdverantwoordelijke voor de aanpak van huiselijk geweld, Juspol alle nodige acties zal blijven ondernemen en andere organisaties blijven ondersteunen om dit probleem op te lossen. De aanbevelingen die zijn voortgevloeid uit dit onderzoek worden zoveel mogelijk meegenomen.

Voor minister Antoine Elias van Volksgezondheid werd het tijd dat de feiten op papier geplaatst werden, teneinde het formuleren van een gerichter beleid. “Intieme partnergeweld en seksueel geweld is een groot probleem voor de volksgezondheid.” Om een beter beeld te krijgen van hoeveel vrouwen tijdens of na de zwangerschap als gevolg van huiselijk geweld sterven, zal het Ministerie van Volksgezondheid een efficiëntie registratieformulier ontwikkelen. Getrainde gezondheidsmedewerkers zullen gemakkelijk kunnen screenen op intieme partnergeweld en adequaat optreden tijdens en na de zwangerschap.

Er moet volgens Elias gewerkt worden aan gendergelijkheid, seksuele voorlichting en reproductieve gezondheid en zowel slachtoffers als daders zouden goed moeten worden begeleid, om te komen tot oplossingen van dit vraagstuk.