Eerste stap

De Wet bestrijding huiselijk geweld werd aangenomen om de politie te ontlasten.

Voor de inwerking van deze wet wendde men zich in het verleden met klachten over huiselijk geweld, direkt tot de Politie.

Advocaat niet nodig

Klagers kunnen zich nu bij een loket van het kantongerecht (het gerecht van eerste aanleg) in Paramaribo (en Nieuw-Nickerie) melden.

Zij hebben geen advocaat nodig. Ze hoeven alleen hun naam op te geven en die van de persoon van wie zij zeggen last te ondervinden.

Ze zijn nog niet verplicht meteen uit te leggen waarom het precies gaat.

Beide personen worden vervolgens voor een zitting van de rechter opgeroepen. Die heeft meestal snel plaats.

De rechter vraagt aan beide partijen wat aan de hand is.

Ook legt hij uit dat het deze keer om een civiele zitting gaat en niet om een strafzaak gaat en hij vooral zal proberen een oplossing te vinden.

Geen oplossing

Maar als er geen oplossing gevonden wordt, legt de rechter een beschermingsbevel op (bijvoorbeeld een contact- of locatieverbod), dan kan degene tegen wie het is gericht, nu wel strafrechtelijk worden aangepakt, als hij of zij zich niet aan dit beschermingsbevel houdt. En heeft de politie nu wel een middel om in te grijpen.

Bemiddelingskarakter

De eerste zitting heeft vaak een bemiddelingskarakter, waarbij de rechter probeert samen met betrokkenen tot een oplossing te komen.